Hạ viện Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ phiếu dự luật tăng cường an ninh nông nghiệp trước sự tấn tới của Trung Quốc

Một dự luật bổ sung bộ trưởng USDA làm thành viên thường trực của một hội đồng đánh giá an ninh quốc gia liên bang đã được ủy ban thông qua, sẵn sàng bỏ phiếu tại Hạ viện.