Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bổ nhiệm chức vụ đặc phái viên cho Hiệp định Abraham