Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu cập nhật hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về việc kết giao với Đài Loan