Hạ viện thông qua Đạo luật AXIS cáo buộc Trung Quốc ‘thanh minh cho tội ác chiến tranh của Nga’