Tổng thống Putin chấp nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20