Hạ viện thông qua dự luật đẩy nhanh tốc độ xây dựng các nhà máy chất bán dẫn mới của Hoa Kỳ