Hạ viện thông qua nghị quyết lưỡng đảng lên án ĐCSTQ, kêu gọi TT Biden giúp trả tự do cho ông Mark Swidan