Hải âu mang hy vọng: Kỳ tích được tạo dựng trong 20 năm (Phần 1)

Bài viết kỷ niệm 20 năm thành lập Đài Phát thanh Hy Vọng