Hầm trú ẩn hạt nhân trong quá khứ là lời nhắc nhở nghiệt ngã về bờ vực chiến tranh lạnh