Hàng không Nhật Bản nối lại chặng Hoa Kỳ sau sự cố khai triển 5G