Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công diễn hành khắp Manhattan thể hiện niềm hy vọng và sự kiên cường