Hàng nghìn người chen chúc trong công viên nước Vũ Hán