Hãng thăm dò ý kiến ​​hàng đầu: ‘Hầu như không thể thăm dò ý kiến’ cử tri Đảng Cộng Hòa sau bài diễn văn của TT Biden