Hàng tồn kho tăng vọt, các nhà bán lẻ Mỹ đối mặt với áp lực giảm giá mạnh để giải tồn hàng thừa