Hàng trăm người bị bắt trong chiến dịch chống buôn người ở California