Hàng trăm người biểu tình bên ngoài Tối cao Pháp viện sau khi dự thảo phán quyết án lệ Roe kiện Wade bị tiết lộ