Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho biết trong một bản cập nhật gần đây, hàng triệu người Mỹ vẫn đủ điều kiện nhận thanh toán kích thích chi tiêu liên quan đến COVID-19. Một số gia đình đủ điều kiện cho một khoản thanh toán lớn tiềm năng.

Cơ quan này cho biết, khoảng 9 triệu cá nhân chủ yếu có thu nhập thấp chưa nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền của một số khoản thanh toán kích thích chi tiêu đã được gửi đi kể từ năm 2020 do đại dịch COVID-19.

Kết quả là IRS hiện đang gửi thư cho hàng triệu người này. Cơ quan này cho biết, họ cũng đang gửi thư cho các gia đình không nhận Tín thuế Trẻ em (CTC), Tín thuế Hoàn thuế, hoặc Tín thuế Thu nhập Kiếm được (EITC), lưu ý rằng việc này áp dụng cho những người chưa nộp hồ sơ hoàn thuế năm 2021.

“IRS muốn nhắc nhở những người có khả năng đủ điều kiện, đặc biệt là các gia đình, rằng họ có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế giá trị này,” Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi khuyến khích những người chưa nộp tờ khai hoàn thuế cho năm 2021 xem xét các lựa chọn này. Ngay cả khi họ không bị yêu cầu khai hoàn thuế, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế quan trọng. Chúng tôi không muốn mọi người bỏ qua những khoản tín thuế này, và những lá thư sẽ nhắc nhở mọi người về khả năng đủ điều kiện của họ và các bước họ có thể thực hiện.”

Mọi người có thể nhận được khoản thanh toán hơn 10,000 USD nếu họ chưa nhận khoản tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc mở rộng lên đến 8,000 USD, các khoản thanh toán kích thích chi tiêu là 1,400 USD cho mỗi cá nhân, CTC mở rộng trị giá tới 3,600 USD cho mỗi trẻ em cho năm 2021, và EITC.

IRS cho biết trong thông cáo: “Các bức thư này tương tự như là một thư đặc biệt mà IRS từng gửi đi hồi tháng Chín năm 2020 khuyến khích 9 triệu người tiềm năng chưa khai thuế nộp tờ khai hoàn thuế cho Khoản thanh toán Tác động Kinh tế lần đầu tiên. Đây là một phần của nỗ lực không ngừng nhằm khuyến khích những người thường không bị bắt buộc phải khai thuế xem xét các lợi ích có thể dành cho họ theo luật thuế. Hàng năm, người dân có khả năng bỏ qua việc khai hoàn thuế khi mà họ có thể được hưởng các khoản tín thuế và hoàn thuế.”

Hôm 17/10 là hạn chót cho những cá nhân được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. IRS cho biết chương trình Free File (Đệ trình Miễn phí) của họ sẽ vẫn mở cho đến ngày 17/11.

Thông cáo của IRS lưu ý rằng người dân có thể nộp tờ khai hoàn thuế ngay cả khi họ chưa nhận được thư từ cơ quan này, lưu ý rằng không có khoản phạt nào đối với khoản hoàn trả được yêu cầu trên tờ khai hoàn thuế sau thời hạn tiêu chuẩn vào tháng 04/2022.

Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã nói rằng các chi phiếu kích thích chi tiêu được thực hiện vào năm 2020 và 2021 có thể góp phần gây ra lạm phát cao hàng thập niên. Các con số do Bộ Lao động công bố tuần trước (10-16/10) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo lạm phát quan trọng, đạt 8.2% trong tháng Chín, gần mức cao nhất trong 40 năm.


Jack Phillips
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jack Phillips là một phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại New York. Ông chuyên về tin tức thời sự.

Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn