Hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc sử dụng Thống đốc Newsom trong vụ bùng nổ tuyên truyền quy mô lớn