Hành động gây hấn của Bắc Kinh đã biến Úc trở thành trụ cột quan trọng của quốc phòng Hoa Kỳ