Hầu tước Lafayette: Tưởng nhớ ‘Người hùng của hai thế giới’, chiến binh vĩ đại nhất về tự do của Pháp quốc