Hãy tham gia Cuộc thi đạt Giải thưởng Video #GJWMothersDay2024 của Gan Jing World, ghi lại tình mẫu tử và thắng 1,000 USD!