Hệ thống Đại học Georgia sẽ không bắt buộc chích vaccine COVID-19 mùa thu năm nay