Hệ thống Giao thông Vận tải Los Angeles tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng khi bạo lực leo thang

Lạm dụng ma túy, bệnh tâm thần, và những kẻ tái phạm tội đang hoành hành trên xe lửa và xe buýt của Los Angeles.