Hoa Kỳ: Oakland được xếp hạng kém nhất về điều kiện lái xe, San Francisco đứng thứ 3

Thành phố East Bay có kết quả kém trong nghiên cứu vì số vụ tai nạn gây thiệt mạng cao, thời gian đi lại dài, v.v.