HHS: 10 triệu người Mỹ đã được chích vaccine ngừa COVID-19 phiên bản mới nhất

Khoảng 97 phần trăm người dân Mỹ chưa được chích liều vaccine cập nhật nào.