Hiện tượng kỳ lạ của vaccine Sinovac: Các quốc gia báo cáo số ca nhiễm gia tăng sau khi chích ngừa