Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp chỉ trích các nhà lập pháp thân Bắc Kinh cố gắng cấm môn tu luyện này tại Hồng Kông