Hiệp hội Quần vợt Nữ rút khỏi Trung Quốc do cô Bành Soái bị kiểm duyệt