Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ khuyến khích ‘lén’ đưa thông điệp về LGBT vào cộng đồng