Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ: Tình trạng thiếu hụt lao động là ‘cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia’