HKMA cùng PBoC chuẩn bị các biện pháp đối phó với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ