‘Họ sẽ thách thức chúng ta’: Tư lệnh Hải quân lên tiếng về mối đe dọa từ Trung Quốc