Trung Quốc muốn kiểm soát hai đại dương lớn nhất thế giới