Hồ sơ lịch sử: James Edgar, Ông già Noel đầu tiên của tiệm tạp hóa