Hồ sơ mới cho thấy CIA đã khai triển kỹ thuật viên phá bom đến thủ đô vào ngày 06/01

Tin nhắn văn bản mà Judicial Watch thu thập được cho thấy hai kỹ thuật viên phá bom của CIA đã giúp giải quyết bom ống tại Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ vào ngày 06/01/2021.