Tiết lộ bản ghi của một cuộc thẩm vấn về ngày 06/01 làm suy yếu tuyên bố của Ủy ban Hạ viện Ngày 06/01

Quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống đương thời Donald Trump đã đề nghị gửi 10,000 quân nhân để bảo vệ Tòa nhà Quốc hội.