Hoa hồng lãng mạn

Trải qua nhiều thời đại, hoa hồng vẫn được tặng như một cách để thể hiện tình yêu, đặc biệt là trong ngày Lễ Tình Yêu.