Ý nghĩa biểu tượng trên tấm thảm thêu ‘Quý cô và Kỳ lân’