Hoa hồng trên thảo nguyên: Người bảo vệ quyền tự do của người Mỹ