Hoa huệ tây của Đức Mẹ Maria: Biểu tượng của Lễ Phục Sinh