Hoa Kỳ bớt phụ thuộc vào Trung Quốc sau các chính sách hà khắc, thuế quan thời ông Trump, và lo ngại về đạo đức