BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Phân tích cho thấy Mỹ không hiểu rõ sự thống trị đất hiếm của Trung Quốc