Hoa Kỳ ‘thả nổi’ Bắc Hàn, Nam Hàn cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân để phòng vệ