Hoa Kỳ: Các chuyên gia lo lắng về khả năng ngừng trợ cấp băng thông rộng cho các gia đình có thu nhập thấp