Texas: Trải qua cuối tuần Lễ Chiến sĩ Trận vong giông bão, các cộng đồng trong vùng chịu ảnh hưởng chung tay giúp đỡ nhau

Các chủ doanh nghiệp, cư dân, tình nguyện viên ở phía bắc Texas cho biết những cơn bão đổ bộ vào khu vực này mang đến cho mọi người cơ hội để thực hiện những điều tốt đẹp cho nhau.