Hoa Kỳ: Các công ty công nghệ thông báo sa thải hàng loạt trong bối cảnh kinh tế khó khăn