Goldman Sachs cắt giảm dự báo GDP, cảnh báo về tác động kinh tế từ sự đổ vỡ ngân hàng