Hoa Kỳ: Các nhà lập pháp Hạ viện kêu gọi thêm 7 công ty công nghệ sinh học Trung Quốc vào danh sách quân sự

Tài liệu quân sự và học thuật của Trung Quốc đã lập luận rằng ‘thành công trên chiến trường tương lai sẽ đòi hỏi phải đạt được sự thống trị trong ngành sinh học.’