Trung Quốc công bố hướng dẫn mới nhằm loại bỏ dần vi mạch của Intel và AMD trong cơ quan chính phủ