Hoa Kỳ: Các nhà lập pháp muốn sử dụng chương trình treo thưởng để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ

“Thu hoạch nội tạng cưỡng bức là một tội ác tàn bạo,” các nhà lập pháp viết trong một bức thư lên án hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.